Đại hội đồng LHQ vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba. Lần đầu tiên trong 25 năm qua Mỹ bỏ phiếu trắng với nghị quyết kêu gọi này.

Đại hội đồng LHQ vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba. Lần đầu tiên trong 25 năm qua Mỹ bỏ phiếu trắng với nghị quyết kêu gọi này.

LHQ thong qua nghi quyet cham dut cam van Cuba - Anh 1

Với 191/193 phiếu ủng hộ, chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu trắng, LHQ đã thông qua nghị quyết. 24 lần bỏ phiếu trước Mỹ đều bỏ phiếu chống. Đây được xem là cột mốc trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Hiện Tổng thống Mỹ Obama đã kêu gọi dỡ bỏ kinh tế với Cuba, tuy nhiên để quyết định này muốn được thực thi phải thông qua Quốc hội Mỹ. Mỹ và Cuba đã bình thường hóa quan hệ từ tháng 12/2014 tuy nhiên lệnh cấm vận với Cuba vvvẫn chưa được dỡ bỏ. Cuba cho rằng các lệnh cấm vận đang gây thiệt hại nặng nề với nền kinh tế quốc gia này.

TH

(theo China.org)