Leonardo DiCaprio dùng bộ phim tài liệu “Before the Flood” (Trước cơn lũ) để kêu gọi sự quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu của cả thế giới.