Ăn xin, ăn bám vào lòng tốt của nhiều người khác, đã thành một "kỹ nghệ" để một số người lành lặn, lười biếng trục lợi bất chính và vô liêm sỉ.

Video: Lật tẩy "kỹ nghệ" ăn xin: