Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2016, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Lao Cai: Phan dau them 11 xa dat nong thon moi - Anh 1

Chương trình xây dựng nông thôn mới từ đầu năm đến nay đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Hiện nay, các công trình khởi công mới năm 2016 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia chưa được thi công, do chưa có ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dẫn đến chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát lại tất cả các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, khẩn trương tháo gỡ những việc còn vướng mắc để hoàn thành đúng kế hoạch.

Đối với 11 xã nông thôn mới, các ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phấn đấu 11 xã này đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

PV