Ban chỉ huy lực lượng TNXP và Tỉnh đoàn Lào Cao vừa khởi công dự án xây dựng “Làng thanh niên lập nghiệp” tại thôn Vĩ Dạ Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.