TTO - * Tôi tốt nghiệp trung cấp ngành đồ họa đa truyền thông và đã làm việc 4 năm trong ngành thiết kế về in ấn, quảng cáo ngoài trời. Mức lương hiện tại của tôi là 3.260.000.