SGTT Nguyệt san - Một anh nông dân khờ khạo gửi lời nhắn tới mục làm quen của một tờ báo địa phương: “Nông dân, 36 tuổi, muốn làm quen với phụ nữ khoảng 30 tuổi mà có máy kéo. Xin hãy gửi kèm hình ảnh của cái máy kéo”.