(CafeF) - Các ngân hàng thương mại đang nâng lãi suất tiền gửi lên tới gần 1% so với thời điểm trước đây.