(VEN) - Sau 25 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành tốt chương trình nghị sự đề ra.

Đánh giá trên được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu nên tại buổi họp báo ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Quốc hội đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, Nghị quyết về bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh…

Sau 25 ngày làm việc khẩn trương với 42 phiên thảo luận tại Hội trường, 07 phiên thảo luận tại Tổ trong đó có tới 16,5 ngày dành cho công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến và thông qua 13 dự án Luật và 01 Nghị quyết gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Bộ Luật Lao động; Luật Giá; Luật Công đoàn; Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Biển Việt Nam. Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết về Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Cũng tại Kỳ họp lần này, Quốc hội đã cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Điện lực (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi). Các dự án luật này sẽ tiếp tục được các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến và ban hành Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Về hoạt động giám sát, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục được cải tiến và có nhiều đổi mới về quy trình thủ tục, do đó chất lượng giám sát cũng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này đã được cải tiến theo hướng tập trung theo nhóm vấn đề với sự tham gia của nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành; hạn chế thời gian trả lời bằng văn bản, tăng thời gian đối thoại. Căn cứ vào kết quả chất vấn, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu phiên bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nêu rõ: Quốc hội nhận thấy trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 là đáng trân trọng. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, tập trung mọi nguồn lực của cả nước, toàn dân, toàn quân, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện có kết quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu đầu tư công; đẩy nhanh việc giải ngân gắn với quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bảo đảm tăng tổng mức đầu tư vào lĩnh vực này từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác. Sớm xây dựng, hoàn thiện cơ chế pháp lý để quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; vốn và tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước…

“Từ nay đến 31/12/2012, tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai trọng điểm, phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm, trước hết là các vụ việc về đền bù, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và người có đất bị thu hồi, cải thiện môi trường ở các khu công nghiệp và làng nghề. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn, tai nạn, tạo chuyển biến tích cực, bảo đảm môi trường bình yên cho nhân dân, cho phát triển kinh tế - xã hội…” - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh./.

Hồng Dương