Kể từ khi bắt đầu quen nhau từ năm 2000 tại Olympic Sydney, Federer và Mirka không hề rời nhau nửa bước. ...