Thắt dây giày cọc cạch mới là xu hướng thời thượng bây giờ, bạn nên thử ngay nhé!

Video: Kiểu thắt dây giày cọc cạch nhưng cực chất bạn nên thử:

Hải Sơn (IdunnGoddess)