UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các địa phương từ nay đến cuối năm phải tập trung rà soát, công khai giải quyết những khiếu nại của dân về hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn.

Kien Giang ra soat khieu nai ve ho tro thiet hai do han man - Anh 1

Ảnh minh họa.

Do hỗ trợ sai đối tượng, xác định mức độ thiệt hại không chính xác, không sát với thực tế nên đến nay, khi chỉ còn hơn một tháng nữa là phải hoàn tất việc hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn, người dân tại nhiều huyện của tỉnh Kiên Giang vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Hiện số tiền hỗ trợ chưa giải ngân được là gần 79 tỷ đồng với hơn 10.000 hộ nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống khó khăn do hạn mặn. Tại nhiều huyện như: Vĩnh Thuận, An Minh, U Minh Thượng, Hòn Đất đã phát sinh sai sót, khiếu nại với khoảng 4 tỷ đồng hỗ trợ sai đối tượng, phải thu hồi.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hồi số tiền giải ngân sai đối tượng; thanh tra, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm trong thực hiện hỗ trợ, cấp phát tiền cho nông dân sản xuất lúa bị thiệt hại.