ANTT.VN – Ngày 3/10, Tổng cục Đường bộ VN đã ra quyết định Kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới (Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa) do Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác.

Theo quyết định này, Tổng cục Đường bộ sẽ tiến hành Kiểm tra, giám sát công tác thu phí Trạm thu phí Tào Xuyên mới trên Quốc lộ 1A tại Km 286+397, địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác.

Kiem tra viec thu phi tai tram thu phi Tao Xuyen - Anh 1

Trạm thu phí Tào Xuyên ( ảnh: internet)

Đoàn kiểm tra gồm 22 thành viên do ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng - Trưởng Đoàn kiểm tra, bên cạnh đó, Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới và yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát. Đồng thời, lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

Thời gian kiểm tra 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Thiên Di