ND - Ngày 9-9, Đoàn kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng ở các tỉnh miền trung và Tây Nguyên do đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về tình hình, kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đến nay của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đồng chí Hồ Xuân Mãn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã làm việc với Đoàn công tác về tình hình tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Đảng. Gần 5 năm qua, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của T.Ư được các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc. Phần lớn đảng viên đều có ý thức chấp hành tốt nhiệm vụ của người đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng và phát huy quyền của đảng viên. Nhiều cấp ủy thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên (từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 9.830 đảng viên). Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, tỉnh được tăng cường, thực hiện đúng quy trình, phương pháp và tạo được chuyển biến tích cực (đã tiến hành kiểm tra 2.097 tổ chức đảng, 3.253 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 484 tổ chức đảng và 190 đảng viên). Các cấp ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc và đổi mới sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức đảng luôn chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế. Trong chỉ đạo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cấp ủy các cấp đã coi trọng giáo dục, phát huy ưu điểm, tập trung làm rõ khuyết điểm, giải quyết dứt điểm các trường hợp, vụ việc nổi cộm, tồn đọng... Quá trình thực hiện Điều lệ Đảng khóa X trong Đảng bộ tỉnh đã rút ra được một số kinh nghiệm, đó là: phải làm tốt việc quán triệt, học tập Điều lệ Đảng, Quy định 23 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của T.Ư đến tận các tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp để thống nhất nhận thức và hành động. Quá trình tổ chức thực hiện phải nắm chắc các nguyên tắc, phải hiểu từng điều mục; coi trọng việc kiểm tra, uốn nắn kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên hiểu biết lệch lạc, vi phạm Điều lệ Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan tham mưu của cấp ủy trong việc giúp cấp ủy hướng dẫn kiểm tra cấp dưới thi hành Điều lệ Đảng một cách thường xuyên, nghiêm túc; cấp ủy cấp trên phải tăng cường kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới kịp thời uốn nắn những sai sót... Trong thi hành Điều lệ Đảng, cần chú trọng công tác đảng viên, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong Đảng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng ở cơ sở, giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ...