(Baonghean) - Chiều 25/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tham gia hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cán bộ, kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm, cán bộ, kiểm tra viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Kiem tra to chuc dang can gan voi trach nhiem nguoi dung dau - Anh 1

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt một số vấn đề cơ bản vè công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kiem tra to chuc dang can gan voi trach nhiem nguoi dung dau - Anh 2

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Yêu cầu kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phải làm rõ đúng - sai, vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Việc kiểm tra, giám sát phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp; đảm bảo tính chủ động, tính chiến đấu, tính giáo dục, tính nhân văn, tính hiệu quả. Về mục đích giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ lúc mới manh nha, giúp đối tượng giám sát thực hiện đúng quy định, quy chế; còn kiểm tra là làm rõ đúng - sai, sau khi kiểm tra phải có kết luận và xử lý.

Kiem tra to chuc dang can gan voi trach nhiem nguoi dung dau - Anh 3

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tân Kỳ. Ảnh tư liệu

Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cần lựa chọn nội dung mang tính bao quát, toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tránh tình trạng chỉ lựa chọn những nội dung dễ làm.

Kiem tra to chuc dang can gan voi trach nhiem nguoi dung dau - Anh 4

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên; khi xây dựng chương trình cần phải điều hòa để đảm bảo các cơ sở kiểm tra, giám sát được phân bố đều, tránh tình trạng có cơ sở được thực hiện nhiều lần, cơ sở không. Khi xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cần gắn với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu là đảng viên.

Chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy cần huy động được tất cả các ban Đảng cùng tham gia, tránh tình trạng khoán trắng cho Ủy ban Kiểm tra cùng cấp. Điều quan trọng sau kiểm tra, giám sát là phải theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau giám sát, kiểm tra, tránh bỏ bê sau kiểm tra, giám sát...

Hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 1 ngày. Thời gian còn lại, các đại biểu sẽ được tiếp thu thêm 3 chuyên đề: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo trong Đảng và kiểm tra tài chính Đảng; kỷ luật trong Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

Minh Chi