Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng phải được đặt trong tổng thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả nước.

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Cơ quan và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị nghe quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; báo cáo chuyên đề về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) ): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một văn kiện đặc biệt quan trọng. Dư luận chung trong Đảng và ngoài xã hội rất đồng tình ủng hộ, cho rằng nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.Tinh thần chung là quyết tâm thực hiện, khó cũng phải thực hiện.

Đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng phải được đặt trong tổng thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả nước, từng địa phương, cơ sở, đơn vị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

Công tác chỉ đạo thực hiện cần tập trung, kiên quyết, tạo được bước chuyển thực sự trên một số mặt; đồng thời phải tiến hành kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên, liên tục, làm đi làm làm lại nhiều lần với tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, tránh nôn nóng, cực đoan. Từng cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải tự giác, gương mẫu làm trước, làm ngay…/.