(Dân Việt) - Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, huyện Tánh Linh vốn được coi là “bất khả xâm phạm” nhưng hiện đang bị “lâm tặc” tấn công từ nhiều phía với các thủ đoạn tinh vi.

Bạn Trương Nho Hường ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận) phản ánh: Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, huyện Tánh Linh vốn được coi là “bất khả xâm phạm” vì có lực lượng kiểm lâm đông đảo và những quy định cụ thể về mức xử phạt nặng đối với hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển gỗ trái phép được phổ biến đến tận người dân.

Thế nhưng hiện nay, Khu bảo tồn thiên nhiên này đang bị “lâm tặc” tấn công từ nhiều phía với các thủ đoạn tinh vi. Cứ đà “rút ruột” này, chẳng mấy chốc Khu bảo tồn thiên nhiên sẽ trở nên tan hoang.

NTNN