Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đối với Thủ trưởng các sở ngành, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc TP. Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trên phải trực tiếp tham dự phiên họp chất vấn cả ngày 5-12 để trả lời các câu hỏi của đại biểu HĐND TP.