Không tổ chức lễ khởi công các dự án sử dụng vốn dư từ dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên để tiết kiệm chi phí.

Khong to chuc le khoi cong, danh kinh phi de ho tro mien Trung - Anh 1

Ảnh: Dân trí

Đây là yêu cầu mới của Bộ Giao thông Vận tải với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu sử dụng chi phí này để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung , chịu ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua.

Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, hơn 14.000 tỷ đồng được tiết giảm do thay đổi thiết kế, áp dụng biện pháp thi công phù hợp thực tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên vừa qua đã được Quốc hội đồng ý phân bổ cho các dự án tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác hai tuyến đường này và các đường kết nối.