ND- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước. Đặc biệt, các trường không được hạ điểm chuẩn.