(ATPvietnam.com) -Phiên giao dịch hôm nay trên sàn HOSE, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng dù giảm bán.

Cụ thể, hôm nay khối ngoại mua vào 3.225.010 chứng khoán với giá trị là hơn 136 tỷ đồng. Như vậy là lượng mua của khối ngoại đã giảm 30,53% về khối lượng và giảm 20,18% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Với khối lượng đó, sức mua của khối ngoại hôm nay chiếm 10,15% tỷ trọng giao dịch toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ra 1.872.160 chứng khoán với giá trị là hơn 84 tỷ đồng, giảm 4,29% về khối lượng và giảm 4,79% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Lực bán khối ngoại chiếm 5,89% tỷ trọng giao dịch toàn thị trường. Trong số chứng khoán kể trên, phiên này khối ngoại thỏa thuận chuyển nhượng nội khối 108.430 cổ phiếu với giá trị là 9,642 tỷ đồng. Trong đó có 73.430 cổ phiếu VIC và 35.000 cổ phiếu DPR. Phiên này khối ngoại tiếp tục giảm mua, lượng bán ra có giảm nhưng không nhiều. Họ vẫn tiếp tục mua ròng trên sàn này với tổng khối lượng mua ròng đạt trên 1,3 triệu chứng khoán với giá trị là 52,1 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng so với phiên trước đó. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua ròng nhiều nhất trong phiên (Khớp lệnh): Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng VCB 380,640 97,000 283,640 SSI 18,380 164,920 146,540 ITA 254,150 80,700 173,450 VSH 14,700 118,080 103,380 PVD 217,600 50,950 166,650 HT1 0 66,160 66,160 REE 177,850 33,000 144,850 ANV 0 57,600 57,600 DPM 237,430 95,400 142,030 KDC 9,910 64,470 54,560 CTG 90,620 5,890 84,730 GIL 20 50,100 50,080 SBT 85,200 4,850 80,350 HAG 131,110 176,810 45,700 BVH 89,640 10,200 79,440 BMC 20,790 59,570 38,780 SJS 104,060 26,910 77,150 HVG 350 30,000 29,650 QCG 84,960 10,000 74,960 DIG 14,310 43,110 28,800 Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày KL Mua KL Bán Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 25/1/2011 4,713,190 2,256,120 179,571,830 92,473,153 26/1/2011 2,806,170 1,636,990 111,103,104 76,454,546 27/1/2011 5,840,280 1,297,550 202,001,567 51,504,732 28/1/2011 4,642,550 1,956,060 171,038,832 88,640,477 9/2/2011 3,225,010 1,872,160 136,515,691 84,390,596 Tổng 21,227,200 9,018,880 800,231,024 393,463,504 Còn trên sàn Hà Nội, giao dịch của khối ngoại giảm xuống đáng kể khi không còn lượng thỏa thuận mạnh tập trung vào 1 cổ phiếu như trước. Cụ thể, họ mua vào 48 mã với tổng khối lượng đạt 999.800 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 81,45% về khối lượng và giảm 78,41% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó họ bán ra 17 mã với tổng khối lượng đạt 508.100 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 715% về khối lượng và giảm 631% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên: Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng PVC 236,900 0 236,900 PVX 107,200 200,000 92,800 PVI 184,500 50,000 134,500 KLS 36,100 100,000 63,900 IDJ 57,000 0 57,000 TDN 100 18,800 18,700 BVS 52,000 0 52,000 VND 20,000 32,000 12,000 PVS 81,400 31,300 50,100 UNI 0 10,000 10,000 Giao dịch của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày KL Mua KL Bán Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 25/1/2011 533,400 192,500 10,600,420 4,000,990 26/1/2011 228,100 219,400 4,567,430 4,019,470 27/1/2011 279,400 113,000 6,217,430 2,442,060 28/1/2011 5,391,400 62,300 104,195,350 1,446,810 9/2/2011 999,800 508,100 22,487,930 10,586,160 Tổng 7,432,100 1,095,300 148,068,560 22,495,490 Hoàng Khánh