Theo lộ trình Đề án dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai dạy và học bằng ngoại ngữ một số môn cơ bản, chuyên ngành và tự chọn ở bậc đại học từ năm 2017. Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ CAND

Khoang 20% sinh vien se hoc hoan toan bang ngoai ngu o mot so mon co ban - Anh 1

Chương trình bắt đầu với khoảng 20% sinh viên của các Đại học Quốc gia, đại học vùng và một số trường đủ điều kiện. Tỷ lệ sẽ tăng dần hàng năm, mở rộng dần số trường và địa phương. Mục tiêu đến năm học 2018-2019, 100% sinh viên chuyên ngữ và 70% sinh viên không chuyên ngữ tốt nghiệp đạt chuẩn quy định. Năm 2025, toàn bộ sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngữ đạt chuẩn. Đề án cũng đưa ra lộ trình cụ thể nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Các trường phải rà soát, xây dựng chương trình đào tạo để sinh viên sư phạm ngoại ngữ ra trường đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ.

HT