Ngày 5/10, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu thành công 8.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 20 năm và 30 năm và nhìn chung, mức lãi suất huy động giảm so với các phiên trước đó.

Kho bac Nha nuoc goi thau thanh cong 8.200 ty dong trai phieu - Anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 5/10, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện gọi thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, cho các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (4.000 tỷ đồng).

Tại phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng đạt 3.321 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,5%-7,2%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã được huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất 4,9%/năm và thấp hơn 0,86%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/8/2016).

Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu từ 6,1%-8,3%/năm. Như vậy, trái phiếu 10 năm cũng huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất 6,2%/năm, thấp hơn 0,74%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/6/2016).

Lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.451 tỷ đồng, suất đặt thầu trong khoảng 7,65%-8,5%/năm. Theo đó, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 20 năm đã được huy động với lãi suất 7,72%/năm và thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/9/2016).

Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham dự, khối lượng đạt 5.213 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu từ 7,95%-9,2%/năm. Kết thúc, lô trái phiếu cũng huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/9/2016).

Thêm vào đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.200 tỷ đồng đã có 3 thành viên tham gia và khối lượng đạt 1.322 tỷ đồng, kết quả huy động thành công toàn bộ số lượng gọi thầu.

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 258.520 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX./.