Hỏi: Mình vừa biết sắp tới HotStep sẽ phát triển tính năng cho phép người chơi nhảy với Phạm Băng Băng, Trần Tiểu Xuân và Hyun -Joon. Không biết thực hư là thế nào nhỉ? (Thanh Thúy, Đồng Nai).