(PL)- Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Ngọc Trai - Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định.