Nhắc đến việc gây gổ, đánh nhau thì người ta nghĩ ngay đến con trai. Nhưng đó chỉ là chuyện của những năm về trước.