QĐND Online –Ba tập thể và sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP)đã được Bộ tư lệnh Quân khu 1 khen thưởng nhân dịp Hội nghị phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền giữa Cục Chính trị với các cơ quan báo, đài phát thanh – truyền hình (PT – TH) 6 tỉnh trên địa bàn quân khu lần thứ VII.

Các đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ QP – QSĐP.

Trong hội nghị tổ chức sáng 12-6, tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, các đại biểu đã tổng kết việc phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác QP-QSĐP giữa Cục Chính trị Quân khu 1, Bộ CHQS các tỉnh và cơ quan báo, đài PT – TH các địa phương trong giai đoạn 2010-2011. Theo đó, các đơn vị đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng tuyên truyền của Đảng, pháp luật Nhà nước, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền, đồng thời đề ra 6 nội dung trọng tâm lãnh đạo thời gian tới.

Tin, ảnh: Duy Hồng