Ngày 26/11, Chính phủ Cuba thông báo quốc tang Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro trong 9 ngày, lễ an táng tro cốt của cố Lãnh tụ Fidel sẽ diễn ra tại thành phố lịch sử Santiago de Cuba.

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 1

Người dân Cuba thắp nến tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại La Habana ngày 26/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 2

Một người đàn ông đặt hoa tưởng niệm ngoài hàng rào cổng Đại sứ quán Cuba tại Mexico. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 3

Người dân xếp hàng chờ tham dự lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại Managua, Nicaragua. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 4

Người phụ nữ bật khóc trong lễ tưởng niệm tại Caracas, Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 5

Người phụ nữ khóc bên ngoài cổng Đại sứ quán Cuba tại Mexico. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 6

Đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Guantemala City, Guantemala. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 7

Đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel bên ngoài Đại sứ quán Cuba tại Guantemala City, Guantemala. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 8

Một tấm poster in hình lãnh tụ Fidel Castro trong một lễ tưởng niệm tại La Paz, Bolivia. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 9

Những người tham dự lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại La Paz, Bolivia. (Nguồn: Reuters)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 10

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 11

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 12

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 13

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 14

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Khap noi tren the gioi khoc thuong lanh tu Fidel Castro - Anh 15

Hàng trăm thanh niên Cuba đã tuần hành tưởng niệm tại Trường đại học La Habana, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn sự ra đi của Lãnh tụ Cách mạng kiệt xuất Fidel Castro. (Nguồn: EPA/TTXVN)