Hôm nay (27.6), ĐHCĐ Điện lực VN lần thứ III (nhiệm kỳ 2008-2013) khai mạc. 5 năm qua, CĐ Điện lực VN đã thực hiện được nhiều việc làm hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành điện và khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong mô hình tập đoàn kinh tế.