Thủ tướng vừa chỉ đạo khẩn trương sắp xếp, ổn định nhân sự các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội mở rộng...