Rất nhiều bạn học sinh chăm chú tìm hiểu các tư liệu.

Khai mac trien lam Hoang Sa va Truong Sa tai Kon Tum - Anh 1

Triển lãm trưng bày, giới thiệu nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.

Trong đó, đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn, phiên bản của các văn bản Hán – Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX khẳng định quá trình xác lập, khai thác, quản lý và thực thi bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Khai mac trien lam Hoang Sa va Truong Sa tai Kon Tum - Anh 2

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Ngay trong ngày khai mạc, đã có hàng trăm nghìn lượt khách đã đến tham quan, tìm hiểu về triển lãm. Điều đặc biệt, trong ngày khai mạc là có rất nhiều học sinh tranh thủ lúc nghỉ học đã tổ chức từng nhóm đến tham quan, xem đây như một buổi học để tìm hiểu về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta.