Thấy bị đơn không có tài sản, cơ quan thi hành án đã ra quyết định kê biên tài sản của bạn bị đơn (!?).