(ĐTCK) CTCP Đầu tư kinh doanh nhà - Intresco (mã ITC - HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013.

Trong quý IV/2013, ITC chỉ đạt 41,32 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 25% so với quý IV/2012. Tuy nhiên, doanh thu thuần lũy kế cả năm 2013 lại đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng gần 55% so với năm 2012.

Theo báo cáo, doanh thu về kinh doanh nhà tại thời điểm cuối năm đạt 119,83 tỷ đồng, chiếm 55% tổng doanh thu, góp phần khiến doanh thu 2013 của ITC tăng mạnh.

Doanh thu tăng trưởng tốt, nhưng ITC bất ngờ báo lỗ ròng rất nặng 266,42 tỷ đồng trong quý IV (cùng kỳ lãi 8,6 tỷ đồng), nâng tổng số lỗ ròng lũy kế cả năm 2013 lên 291,17 tỷ đồng (năm 2012 lãi gần 7 tỷ đồng).

Theo giải trình, ITC lỗ nặng trong quý IV/2013 là do trích lập dự phòng giảm giá dự án Intresco Tower lên tới 240,9 tỷ đồng.

Được biết, ITC vừa quyết định chuyển nhượng lại Dự án Intresco Tower dưới giá trị sổ sách, dẫn đến việc lỗ nặng trong quý IV và cả năm 2013.

Tính đến 31/12/2013, ITC còn 233,84 tỷ đồng lỗ chưa phân phối, trong khi đầu năm lãi 57,68 tỷ đồng. Chi phí dở dang và hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm gần 1.674 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Vì vậy, ITC đã phải trích lập dự phòng giảm giá dự án 324 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 83 tỷ đồng của đầu năm.

N.Tùng