Đây là chiếc đồng hồ đa năng cho phép người dùng nhận và thực hiện cuộc gọi di động, gửi email và cập nhật thông tin trên mạng xã hội.