TPO- Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa công bố điểm chuẩn năm 2011. Năm nay, trường lấy điểm chuẩn khối A là 23 điểm và khối C 21,5 điểm, khối D dao động 20,5 - 25 điểm.

Khối thi Điểm xét tuyển Ghi chú A 23.0 C 21.5 D1 – Ngành 503 20.5 D1 – Ngành 801 25.0 Khu vực phía Bắc D1 – Ngành 801 22.0 Khu vực phía Nam A 18.5 Gửi Học viện KTQS A 19.0 Gửi Học viện Hậu cần Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi: Từ ngày 8 - 8 - 2011 đến ngày 22 - 8 - 2011 (trong giờ hành chính). Địa điểm nhận đơn: Phòng Quản lý đào tạo (tầng 2 nhà Hiệu bộ) - Học viện Cảnh sát nhân dân, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Không nhận đơn phúc khảo bài thi gửi qua đường bưu điện.