24H.COM.VN - Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Paolo Maldini. 40 tuổi, nhưng Maldini đã có tới 23 năm cống hiến cho Milan. Một nửa cuộc đời, ¼ thế kỷ đã qua, số 3 đã gắn liền với sắc áo Đỏ Đen.