Tối 8/10, huyện Đông Anh tổ chức kỷ niệm 140 năm thành lập (1876-2016); 55 năm Đông Anh trở thành một huyện của Thủ đô Hà Nội (1961-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Huyen Dong Anh (Ha Noi) ky niem 140 nam thanh lap - Anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo huyện Đông Anh. Ảnh: Hà Nội Mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, TP. Hà Nội và nhiều địa phương… tới dự.

Cách đây 140 năm, vào tháng 10/1876, huyện Đông Anh được thành lập.

Huyện Đông Anh là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử yêu nước, cách mạng và anh hùng, nơi có địa danh Cổ Loa - mảnh đất từng hai lần được chọn là kinh đô nước Việt, nơi có nhiều danh nhân, nhà khoa bảng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đông Anh là địa bàn trọng điểm kết nối từ Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Đông Anh tiếp tục đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân Thủ đô, vừa xây dựng CNXH, chi viện "sức người sức của" cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vừa đánh trả ngoan cường chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Kể từ ngày đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, với những nỗ lực thực hiện các chính sách về xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện, do đó đã đạt được kết quả toàn diện và rõ nét.

Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng ổn định ở mức cao, mức tăng bình quân hằng năm đạt 8,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỉ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ ngày càng tăng, tỉ trọng nông nghiệp ngày càng giảm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trung bình hằng năm đạt 1.789 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới 5 năm đạt 2.642 tỷ đồng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ từ huyện tới các thôn làng, bộ mặt đô thị và nông thôn của huyện thay đổi rõ nét, ngày càng văn minh hiện đại. Văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế có bước phát triển mới. An sinh xã hội được bảo đảm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh với 134/155 thôn làng đạt chuẩn về văn hóa, 22/23 xã đạt chuẩn về y tế theo tiêu chí mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%...
Đến năm 2015, toàn huyện đã có 21/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã còn lại đã trình Thành phố xem xét để công nhận trong năm 2016.

Ghi nhận những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung, huyện Đông Anh nói riêng, Chủ tịch nước đã quyết định tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cũng tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” cho lãnh đạo huyện Đông Anh

Huyen Dong Anh (Ha Noi) ky niem 140 nam thanh lap - Anh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” cho lãnh đạo huyện Đông Anh. Ảnh: Hà Nội Mới.

Phát biểu chúc mừng thành tích của Đảng bộ, nhân dân huyện Đông Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh được đón nhận "Huân chương Lao động hạng Nhì" và Bằng công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015" là vinh dự lớn, niềm vui lớn, đồng thời cũng gắn liền với trách nhiệm to lớn của huyện Đông Anh trong nỗ lực phấn đấu, giữ vững và có những thành tích mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Trước yêu cầu này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Đông Anh cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu về truyền thống, giá trị lịch sử vẻ vang của quê hương; tiếp tục kế thừa, phát huy và phát triển những giá trị, thành quả đạt được lên một tầm cao mới, đổi mới tư duy, rèn luyện bản lĩnh trong xây dựng và phát triển địa phương. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực, nhất là lao động có trình độ cao, thu hút nhân tài; quan tâm công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực quản lý.

Huyện cần tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, thực hiện mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đông Anh sẽ trở thành một đô thị nội đô và là một trong những vành đai xanh theo Quy hoạch tổng thể của Thành phố.

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện cần chủ động có giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo; huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện mọi việc trong xây dựng nông thôn mới đều do dân bàn bạc, thảo luận và quyết định; phấn đấu xây dựng huyện Đông Anh là huyện nông thôn mới tiêu biểu của Thủ đô, phát triển bền vững.

Huyện cũng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo Baochinhphu