Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) vào ngày 19-10 phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Huy dong them 3.007 ty dong trai phieu Chinh phu - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.071 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80-7,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,14%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5-10-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.579 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,05-8,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, thấp hơn 0,27%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14-9-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.682 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 707 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,71%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5-10-2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 523 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công hơn 268.327 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Thùy Linh