Bold 9000 không như các model ra sau, có lượng bộ nhớ ít hơn nên vấn đề bộ nhỡ cũng là 1 cái rất đáng quan tâm. Tối ưu được nó sẽ làm cho Bold Béo hoạt động hoàn hảo khi cài nhiều phần mềm.

ZZ làm với Rom 5.0.0.554, các Rom khác cũng tương tự nhé. Với rom 5.0.0.554, sau khi cài Rom, AE vào thư mục: ( với Windows 7 x64, Windows khác tương tự nhé ) C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\Shared\Loader Files\9000M_v5.0.0.554_P5.2.0.57\Java ZZ tạo ra 1 thư mục Removed Files, lưu nhưng file sẽ xóa bỏ vì nó không cần thiết cho hoạt động thông thường của Bold Béo. AE tìm và xóa những file trong list dưới đây: 1. Gmail, dung lượng : 570KB. Được post bởi Zanr Zij net_rim_bb_gmail.cod net_rim_bb_gmail_help_en.cod net_rim_bb_gmail_resource__en.cod Xóa các module trên thì sẽ xóa được gmail tích hợp sẵn của Rim. Cái này sử dụng cho BIS/BES nên AE có cài vào thì cũng không giúp gì mình khi cài thêm cái gmail vào, chỉ tổ nặng máy. 2. Hình nền, music, ringtone. Dung lượng: 9.61 MB :O Được post bởi Zanr Zij net_rim_bb_medialoader_480x320_b.cod net_rim_bb_medialoader_backgrounds_480x320_b.cod net_rim_bb_medialoader_music_480x320_b.cod net_rim_bb_medialoader_sonic_networks_high_2.cod Các module trên là RIM cho mình sẵn hình nền, vài bản nhạc ( theo gu của mấy ông đấy ), Ringtone thêm ( không phải Ringtone chính đặc trưng của BB năm ở file này: net_rim_bb_medialoader_sonic_networks_high.cod ). Dung lượng rất lớn, rất đáng quan tâm. Chú ý: Bản OS 5.0 Security nó set mạnh hơn nên không thể dùng các loại "File Manager" để xóa thẳng trong "system" đi được, trong khi bản 4.6 thì lại xóa vô tư. Muốn loại bỏ triệt để các mục trên đi thì AE phải nhọc công down xuống bản 4.6, xóa các loại file hình nền, music, ringtone đi rồi up trở lại 5.0 sau khi đã xóa như file như trên. Nói gì dài động tác nó cũng đơn giản: - Up theo kiểu tháo pin rom 4.6 ~ 10p. - Cài File Manager Pro ( hoặc BBFilescout ) : chưa đến 5p. Nếu ko xóa được từng file thì xóa luôn cả thư mục "ringtone, picture, music". - Up trở lại 5.0 ~ 10p Bác nào cần BBFileScount ( No need Key ): http://www.tinhte.vn/attachment.php...8&d=1269939601 QUAN TRỌNG : AE làm như trên 1 lần ăn mãi mãi. Lần sau có rom mới ra thì ko cần phải down xuống 4.6 để xóa media nữa nhé. Cứ xóa file ở rom mới là up thôi. 3. Gỡ bỏ BlackBerry Messenger. Dung lượng : 2.5MB, vào máy thành 3MB. Được post bởi Zanr Zij net_rim_bb_qm_api.cod net_rim_bb_qm_lib_barcode.cod net_rim_bb_qm_peer.cod net_rim_bb_qm_peer_lib.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_en.cod net_rim_bbgroup_calendar.cod net_rim_bbgroup_database.cod net_rim_bbgroup_inbox.cod net_rim_bbgroup_lists.cod net_rim_bbgroup_messaging.cod net_rim_bbgroup_photos.cod 4. Visual Voice Mail. Dung lượng: 1MB. Được post bởi Zanr Zij net_rim_bb_vvm.cod net_rim_bb_vvm_alu_http_lib.cod net_rim_bb_vvm_help_109__en.cod net_rim_bb_vvm_help_114__en.cod net_rim_bb_vvm_help__en.cod net_rim_bb_vvm_resource.cod net_rim_bb_vvm_resource114.cod net_rim_bb_vvm_resource114__en.cod net_rim_bb_vvm_resource_114.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__en.cod net_rim_bb_vvm_resource__en.cod net_rim_bb_vvm_settings_lib.cod Visual Voice Mail chủ yếu phục vụ cho 2 nhà mạng Bell Mobility Canada, T-Mobile ( hoặc có cả AT&T ) 5. Tính năng phụ. Dung lượng : 11KB. net_rim_hotspotclient_att.cod net_rim_phone_tty_enabler.cod Đám này dành cho tính năng thừa: điểm truy cập ko dây của AT&T, tính năng TTY 6. Theme (Chả đẹp gì mấy, thua xa mấy cái theme bác mobile_t share hàng). Dung lượng : 600KB. Được post bởi Zanr Zij net_rim_theme_102_zen_480x320_b.cod net_rim_theme_114_480x320_b.cod net_rim_theme_115_480x320_b.cod net_rim_theme_119_zen_480x320_b.cod net_rim_theme_122_zen_480x320_b.cod net_rim_theme_rogers_zen_480x320_b.cod Loại bỏ tất cả các theme, chỉ để lại duy nhất 1 module theme nền tảng mặc định : net_rim_theme_precision_zen_480x320_b.cod 7. Tid modules: Dung lượng :746KB. ( Tạm thời chưa thể giải thích ngọn ngành, AE ai biết hỗ trợ ZZ, chỉ biết là nó xử lý hiển thị các ngôn ngữ, gỡ cái này theo như maxmem làm ) Được post bởi Zanr Zij net_rim_tid_core.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_domain_names.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_gb_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_gb_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_us_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_us_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_financial_english_10 k_2.cod 8. Voice Activate Dialing. Dung lượng :1.5MB. Được post bởi Zanr Zij net_rim_vad.cod net_rim_vad_engine_resource__en_GB.cod net_rim_vad_engine_resource__en_US.cod net_rim_vad_resource.cod net_rim_vad_resource__en.cod net_rim_vad_resource__en_GB.cod các modules này tạo ra tính năng quay số giọng nói: Loại người nói chung để hoàn thiện công nghệ này còn phải trải qua thời gian nữa. Nếu ai có giọng English chuẩn, biết rèn luyện cho con BB của mình thì có thể để tình năng này lại cho sành điệu. 9. sbinjector ... cho các mạng nước ngoài (AT&T, T-Mobile ... ) ZZ tiếp tục mầy mò, confirm tiếp là có thể remove file : net_rim_bb_sbinjector_lib.cod. Riêng module này giải phóng hơn 800KB. Cái này chỉ có ích với các mạng nước ngoài (AT&T, T-Mobile ... ), Service Book sẽ tự động load về. Những thành phần này cũng luôn kèm theo các file tùy biến theo các dạng ngôn ngữ khác nhau nên AE có thể xóa luôn những file tương tự với các ngôn ngữ khác, để lại cũng không ảnh hưởng gì. Sau đây là toàn bộ list file AE có thể xóa được: Được post bởi Zanr Zij DocsToGoCommon47.cod DocsToGoCommon47Resource.cod DocsToGoCommon47Resource__ca.cod DocsToGoCommon47Resource__cs.cod DocsToGoCommon47Resource__de.cod DocsToGoCommon47Resource__el.cod DocsToGoCommon47Resource__en.cod DocsToGoCommon47Resource__en_GB.cod DocsToGoCommon47Resource__es.cod DocsToGoCommon47Resource__eu.cod DocsToGoCommon47Resource__fr.cod DocsToGoCommon47Resource__gl.cod DocsToGoCommon47Resource__hu.cod DocsToGoCommon47Resource__it.cod DocsToGoCommon47Resource__nl.cod DocsToGoCommon47Resource__pl.cod DocsToGoCommon47Resource__pt_BR.cod DocsToGoCommon47Resource__pt_PT.cod DocsToGoCommon47Resource__ro.cod DocsToGoCommon47Resource__ru.cod DocsToGoCommon47Resource__tr.cod Fetion_v50_480x360.cod MobileStock_v50_480x360.cod Music_v50_480x360.cod net_rim_bb_gmail.cod net_rim_bb_gmail_help_ar.cod net_rim_bb_gmail_help_cs.cod net_rim_bb_gmail_help_de.cod net_rim_bb_gmail_help_el.cod net_rim_bb_gmail_help_en.cod net_rim_bb_gmail_help_es.cod net_rim_bb_gmail_help_fr.cod net_rim_bb_gmail_help_he.cod net_rim_bb_gmail_help_hu.cod net_rim_bb_gmail_help_it.cod net_rim_bb_gmail_help_nl.cod net_rim_bb_gmail_help_pl.cod net_rim_bb_gmail_help_pt.cod net_rim_bb_gmail_help_pt_BR.cod net_rim_bb_gmail_help_ru.cod net_rim_bb_gmail_help_tr.cod net_rim_bb_gmail_resource__ar.cod net_rim_bb_gmail_resource__ca.cod net_rim_bb_gmail_resource__cs.cod net_rim_bb_gmail_resource__de.cod net_rim_bb_gmail_resource__el.cod net_rim_bb_gmail_resource__en.cod net_rim_bb_gmail_resource__es.cod net_rim_bb_gmail_resource__eu.cod net_rim_bb_gmail_resource__fr.cod net_rim_bb_gmail_resource__gl.cod net_rim_bb_gmail_resource__he.cod net_rim_bb_gmail_resource__hu.cod net_rim_bb_gmail_resource__it.cod net_rim_bb_gmail_resource__nl.cod net_rim_bb_gmail_resource__pl.cod net_rim_bb_gmail_resource__pt.cod net_rim_bb_gmail_resource__pt_BR.cod net_rim_bb_gmail_resource__ru.cod net_rim_bb_gmail_resource__tr.cod net_rim_bb_medialoader_480x320_b.cod net_rim_bb_medialoader_backgrounds_480x320_b.cod net_rim_bb_medialoader_music_480x320_b.cod net_rim_bb_medialoader_sonic_networks_high_2.cod net_rim_bb_qm_api.cod net_rim_bb_qm_lib_barcode.cod net_rim_bb_qm_peer.cod net_rim_bb_qm_peer_lib.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_ar.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_ca.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_cs.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_da.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_de.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_en.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_es.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_eu.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_fr.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_gl.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_he.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_hu.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_it.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_nl.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_no.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_pl.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_pt.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_pt_BR.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_ro.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_ru.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_sv.cod net_rim_bb_qm_peer_resource_tr.cod net_rim_bb_vvm.cod net_rim_bb_vvm_alu_http_lib.cod net_rim_bb_vvm_help_109__ar.cod net_rim_bb_vvm_help_109__cs.cod net_rim_bb_vvm_help_109__de.cod net_rim_bb_vvm_help_109__el.cod net_rim_bb_vvm_help_109__en.cod net_rim_bb_vvm_help_109__es.cod net_rim_bb_vvm_help_109__fr.cod net_rim_bb_vvm_help_109__he.cod net_rim_bb_vvm_help_109__hu.cod net_rim_bb_vvm_help_109__it.cod net_rim_bb_vvm_help_109__nl.cod net_rim_bb_vvm_help_109__pl.cod net_rim_bb_vvm_help_109__pt.cod net_rim_bb_vvm_help_109__ru.cod net_rim_bb_vvm_help_109__tr.cod net_rim_bb_vvm_help_114__ar.cod net_rim_bb_vvm_help_114__cs.cod net_rim_bb_vvm_help_114__de.cod net_rim_bb_vvm_help_114__el.cod net_rim_bb_vvm_help_114__en.cod net_rim_bb_vvm_help_114__es.cod net_rim_bb_vvm_help_114__fr.cod net_rim_bb_vvm_help_114__he.cod net_rim_bb_vvm_help_114__hu.cod net_rim_bb_vvm_help_114__it.cod net_rim_bb_vvm_help_114__nl.cod net_rim_bb_vvm_help_114__pl.cod net_rim_bb_vvm_help_114__pt.cod net_rim_bb_vvm_help_114__ru.cod net_rim_bb_vvm_help_114__tr.cod net_rim_bb_vvm_help__ar.cod net_rim_bb_vvm_help__ca.cod net_rim_bb_vvm_help__cs.cod net_rim_bb_vvm_help__de.cod net_rim_bb_vvm_help__el.cod net_rim_bb_vvm_help__en.cod net_rim_bb_vvm_help__es.cod net_rim_bb_vvm_help__fr.cod net_rim_bb_vvm_help__gl.cod net_rim_bb_vvm_help__he.cod net_rim_bb_vvm_help__hu.cod net_rim_bb_vvm_help__it.cod net_rim_bb_vvm_help__nl.cod net_rim_bb_vvm_help__pl.cod net_rim_bb_vvm_help__pt.cod net_rim_bb_vvm_help__ru.cod net_rim_bb_vvm_help__tr.cod net_rim_bb_vvm_resource.cod net_rim_bb_vvm_resource114.cod net_rim_bb_vvm_resource114__ar.cod net_rim_bb_vvm_resource114__ca.cod net_rim_bb_vvm_resource114__cs.cod net_rim_bb_vvm_resource114__de.cod net_rim_bb_vvm_resource114__el.cod net_rim_bb_vvm_resource114__en.cod net_rim_bb_vvm_resource114__es.cod net_rim_bb_vvm_resource114__fr.cod net_rim_bb_vvm_resource114__he.cod net_rim_bb_vvm_resource114__hu.cod net_rim_bb_vvm_resource114__it.cod net_rim_bb_vvm_resource114__nl.cod net_rim_bb_vvm_resource114__pl.cod net_rim_bb_vvm_resource114__pt.cod net_rim_bb_vvm_resource114__ru.cod net_rim_bb_vvm_resource114__tr.cod net_rim_bb_vvm_resource_114.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__ar.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__ca.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__cs.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__de.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__el.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__en.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__es.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__fr.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__gl.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__he.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__hu.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__it.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__nl.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__pl.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__pt.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__ru.cod net_rim_bb_vvm_resource_114__tr.cod net_rim_bb_vvm_resource__ar.cod net_rim_bb_vvm_resource__ca.cod net_rim_bb_vvm_resource__cs.cod net_rim_bb_vvm_resource__de.cod net_rim_bb_vvm_resource__el.cod net_rim_bb_vvm_resource__en.cod net_rim_bb_vvm_resource__es.cod net_rim_bb_vvm_resource__fr.cod net_rim_bb_vvm_resource__gl.cod net_rim_bb_vvm_resource__he.cod net_rim_bb_vvm_resource__hu.cod net_rim_bb_vvm_resource__it.cod net_rim_bb_vvm_resource__nl.cod net_rim_bb_vvm_resource__pl.cod net_rim_bb_vvm_resource__pt.cod net_rim_bb_vvm_resource__pt_br.cod net_rim_bb_vvm_resource__ru.cod net_rim_bb_vvm_resource__tr.cod net_rim_bb_vvm_settings_lib.cod net_rim_bbgroup_calendar.cod net_rim_bbgroup_database.cod net_rim_bbgroup_inbox.cod net_rim_bbgroup_lists.cod net_rim_bbgroup_messaging.cod net_rim_hotspotclient_att.cod net_rim_phone_tty_enabler.cod net_rim_theme_102_zen_480x320_b.cod net_rim_theme_114_480x320_b.cod net_rim_theme_115_480x320_b.cod net_rim_theme_119_zen_480x320_b.cod net_rim_theme_122_zen_480x320_b.cod net_rim_theme_rogers_zen_480x320_b.cod net_rim_tid_core.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_afrikaans_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_afrikaans_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_arabic_eg_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_arabic_eg_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_catalan_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_catalan_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_czech_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_czech_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_danish_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_danish_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_domain_names.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_dutch_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_dutch_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_gb_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_gb_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_us_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_english_us_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_financial_english_10 k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_financial_french_10k _2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_financial_german_10k _2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_financial_italian_10 k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_financial_spanish_10 k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_french_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_french_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_german_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_german_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_greek_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_greek_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_hebrew_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_hebrew_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_hungarian_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_hungarian_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_italian_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_italian_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_legal_english_10k_2. cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_legal_french_10k_2.c od net_rim_tid_dynamic_ling_data_legal_german_10k_2.c od net_rim_tid_dynamic_ling_data_legal_italian_10k_2. cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_legal_spanish_10k_2. cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_medical_english_35k_ 2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_medical_french_35k_2 .cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_medical_german_35k_2 .cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_medical_italian_35k_ 2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_medical_spanish_35k_ 2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_norwegian_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_norwegian_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_polish_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_polish_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_portuguese_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_portuguese_br_45k_2. cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_portuguese_br_ltr.co d net_rim_tid_dynamic_ling_data_portuguese_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_romanian_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_romanian_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_russian_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_russian_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_spanish_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_spanish_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_swedish_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_swedish_ltr.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_turkish_45k_2.cod net_rim_tid_dynamic_ling_data_turkish_ltr.cod net_rim_vad.cod net_rim_vad_engine_resource__de.cod net_rim_vad_engine_resource__en_GB.cod net_rim_vad_engine_resource__en_US.cod net_rim_vad_engine_resource__es.cod net_rim_vad_engine_resource__es_MX.cod net_rim_vad_engine_resource__eu.cod net_rim_vad_engine_resource__fr.cod net_rim_vad_engine_resource__fr_CA.cod net_rim_vad_engine_resource__it.cod net_rim_vad_engine_resource__nl.cod net_rim_vad_engine_resource__no.cod net_rim_vad_engine_resource__pl.cod net_rim_vad_engine_resource__pt.cod net_rim_vad_engine_resource__pt_BR.cod net_rim_vad_engine_resource__ru.cod net_rim_vad_resource.cod net_rim_vad_resource__ar.cod net_rim_vad_resource__ca.cod net_rim_vad_resource__cs.cod net_rim_vad_resource__da.cod net_rim_vad_resource__de.cod net_rim_vad_resource__el.cod net_rim_vad_resource__en.cod net_rim_vad_resource__en_GB.cod net_rim_vad_resource__es.cod net_rim_vad_resource__eu.cod net_rim_vad_resource__fr.cod net_rim_vad_resource__gl.cod net_rim_vad_resource__he.cod net_rim_vad_resource__hu.cod net_rim_vad_resource__it.cod net_rim_vad_resource__nl.cod net_rim_vad_resource__no.cod net_rim_vad_resource__pl.cod net_rim_vad_resource__pt.cod net_rim_vad_resource__pt_BR.cod net_rim_vad_resource__ro.cod net_rim_vad_resource__ru.cod net_rim_vad_resource__sv.cod net_rim_vad_resource__tr.cod SheetToGo47.cod SheetToGo47Resource.cod SheetToGo47Resource__ca.cod SheetToGo47Resource__cs.cod SheetToGo47Resource__de.cod SheetToGo47Resource__el.cod SheetToGo47Resource__en.cod SheetToGo47Resource__en_GB.cod SheetToGo47Resource__es.cod SheetToGo47Resource__eu.cod SheetToGo47Resource__fr.cod SheetToGo47Resource__gl.cod SheetToGo47Resource__hu.cod SheetToGo47Resource__it.cod SheetToGo47Resource__nl.cod SheetToGo47Resource__pl.cod SheetToGo47Resource__pt_BR.cod SheetToGo47Resource__pt_PT.cod SheetToGo47Resource__ro.cod SheetToGo47Resource__ru.cod SheetToGo47Resource__tr.cod SlideshowToGo47.cod SlideshowToGo47Resource.cod SlideshowToGo47Resource__ca.cod SlideshowToGo47Resource__cs.cod SlideshowToGo47Resource__de.cod SlideshowToGo47Resource__el.cod SlideshowToGo47Resource__en.cod SlideshowToGo47Resource__en_GB.cod SlideshowToGo47Resource__es.cod SlideshowToGo47Resource__eu.cod SlideshowToGo47Resource__fr.cod SlideshowToGo47Resource__gl.cod SlideshowToGo47Resource__hu.cod SlideshowToGo47Resource__it.cod SlideshowToGo47Resource__nl.cod SlideshowToGo47Resource__pl.cod SlideshowToGo47Resource__pt_BR.cod SlideshowToGo47Resource__pt_PT.cod SlideshowToGo47Resource__ro.cod SlideshowToGo47Resource__ru.cod SlideshowToGo47Resource__tr.cod Telenav_v50_480x360.cod Telenav_v50_480x360Lib.cod WordToGo47.cod WordToGo47Resource.cod WordToGo47Resource__ca.cod WordToGo47Resource__cs.cod WordToGo47Resource__de.cod WordToGo47Resource__el.cod WordToGo47Resource__en.cod WordToGo47Resource__en_GB.cod WordToGo47Resource__es.cod WordToGo47Resource__eu.cod WordToGo47Resource__fr.cod WordToGo47Resource__gl.cod WordToGo47Resource__hu.cod WordToGo47Resource__it.cod WordToGo47Resource__nl.cod WordToGo47Resource__pl.cod WordToGo47Resource__pt_BR.cod WordToGo47Resource__pt_PT.cod WordToGo47Resource__ro.cod WordToGo47Resource__ru.cod WordToGo47Resource__tr.cod Nếu AE xóa tất cả các module trên + với các module ngôn ngữ cho các chức năng đó thì dung lượng tổng cộng sẽ là 38MB - con số đáng kinh ngạc. Ngoài ra AE có thể removed module : net_rim_bb_sbinjector_lib.cod khá nặng. Remove ngay từ đầu hoặc dùng tool vnbb để remove nhé. Have fun!