Các ông, bà Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Văn Việt, Bùi Văn Ước, Bùi Đức Hải, Trần Long Phi, Nguyễn Văn Thỏa, Trần Thế Quân, Bùi Văn Liên, trú tại xã Tân Hưng, TP Hưng Yên phản ánh: Năm 1995, các hộ gia đình trúng thầu đất đầm với thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất 1 lần. Kể từ đó đến nay, các hộ gia đình sử dụng ổn định, không tranh chấp. Thực hiện dự án cầu Hưng Hà, các hộ đã tạo điều kiện để tổ công tác giải phóng mặt bằng TP tiến hành đo đạc, kiểm đếm.

Thế nhưng, tại biên bản đền bù, tổ công tác lại ghi là đất công ích, chủ hộ là UBND xã Tân Hưng, các hộ dân chỉ là người có liên quan nên chỉ được hỗ trợ 50% cây trồng trên đất, tiền vượt lập, áp mật độ cây chưa hợp lý và thời gian 30 năm còn lại không được đền bù làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ gia đình...

Mới đây, UBND TP Hưng Yên có văn bản cho biết đã trả lời đơn kiến nghị của công dân. Đối với khiếu nại của gia đình các ông Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Thỏa, theo UBND TP Hưng Yên, việc các hộ cho rằng đất của các hộ có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và được bồi thường 100% về giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền là không đúng với quy định hiện hành của pháp luật về đất đai. Phần kinh phí hỗ trợ khi thu hồi đất công ích được phê duyệt cho chủ thể là UBND xã Tân Hưng thể hiện tại Quyết định số 6970 ngày 8/9/2016 của UBND TP bảo đảm đúng, đủ theo quy định.

Việc các hộ gia đình thắc mắc, kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ cây theo mật độ là không có cơ sở, trái với quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Phần kinh phí hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6970 bảo đảm đúng, đủ theo quy định. Các hộ đề nghị bồi thường, hỗ trợ 100% đơn giá công trình, nhà cửa trên đất là không có cơ sở xem xét, không đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ hiện hành.

Các hộ kiến nghị được bồi thường chi phí đầu tư vào đất, sau khi xem xét, UBND tỉnh đã ban hành thông báo cho phép hỗ trợ phần chi phí đầu tư vào đất phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm quyền lợi cho các hộ gia đình…

Đối với hộ gia đình các ông: Bùi Văn Ước, Bùi Văn Liên, qua xem xét, vị trí đất do các hộ đang sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (đất phi nông nghiệp) do UBND xã Tân Hưng quản lý. Khi Nhà nước thu hồi đất đối với vị trí đất nói trên, các hộ gia đình sẽ không được hưởng bất kỳ chính sách nào về bồi thường hỗ trợ. UBND TP đang giao các phòng chuyên môn xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với các hộ gia đình theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho các hộ gia đình.

Đề nghị của hộ gia đình ông Trần Thế Quân và Trần Long Phi, UBND TP đang giao các phòng chuyên môn xem xét lại chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cầu Hưng Hà đối với ông Trần Thế Quân theo đúng quy định.

Đối với hộ gia đình ông Bùi Đức Hải, theo UBND TP Hưng Yên, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà, Ban Giải phóng mặt bằng TP đã kiểm kê, đo đạc đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Qua kiểm tra, ông Hải không thuộc các chủ thể đang sửa dụng đất đối với phần đất công ích của UBND xã Tân Hưng cho các hộ thuê thầu. Do vậy, Ban Giải phóng mặt bằng TP Hưng Yên không lập biên bản kiểm kê xác minh hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với ông Hải. Đề nghị của ông Hải không có cơ sở xem xét, giải quyết.

B.B.Đ