VinaCorp - Dựa trên kết quả năm 2010, HUD3 đã đặt ra mục tiêu hết sức đột phá cho năm 2011

Ngày 29/01/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 199/2011/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được niêm yết 9.999.944 cổ phiếu trên SGDCK TPHCM. Hiện, Công ty đang hoàn tất hồ sơ để làm thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức Được biết, năm 2010 công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Đây là lần đầu tiên giá trị SXKD của HUD3 đã vượt qua con số 1.000 tỷ đồng, liên tiếp đạt được mức lợi nhuận trên 40 tỷ đồng và đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiên phong của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị trên cả 2 lĩnh vực Đầu tư dự án và Thi công xây lắp. Với kết quả đạt được năm 2010 và niềm tin vào một năm mới với nhiều bước ngoặt, Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đã mạnh dạn trình Đại hội cổ đông sắp tới một mục tiêu hết sức đột phá. Cụ thể. năm 2010, công ty đặt mục tiêu đạt tổng giá trị sản xuất là 1.525 tỷ đồng, doanh thu 900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng. Được biết, công ty có trụ sở chính đặt tại Số 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội.