Với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, CTCP Tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông đã mua vào hơn 4,6 triệu cổ phiếu HQC của CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

HQC: Hoang Quan Me Kong da mua vao hon 4,6 trieu co phieu - Anh 1

Theo đó, giao dịch đã diễn ra từ ngày 31/10/2016 đến ngày 30/11/2016 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, CTCP Tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông nắm giữ hơn 25,1 triệu cổ phiếu, chiếm 5,89% vốn điều lệ. Kết thúc giao dịch, CTCP Tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông nắm giữ hơn 29,7 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ cổ phiếu sở hữu lên 6,97% vốn điều lệ.

Được biết, CTCP Tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông đã đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu, nhưng với lý do điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư, ông ty chỉ mua được hơn 4,6 triệu cổ phiếu.

Ông Trương Anh Tuấn - chủ tịch HQC cũng đồng thời là chủ tịch HĐQT của Hoàng Quân Mê Kông.

Ngọc Đỗ