Thời điểm hiện nay, có nhiều cơ sở cho thấy đặc khu này sẽ một lần nữa vượt "vũ môn" mới.