Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Hà Lan, hôn nhân giúp con người trở nên rộng lượng và biết kiểm soát bản thân.

Video: Hôn nhân giúp con người rộng lượng và biết kiểm soát bản thân:

Theo VTC14