ND - Từ đầu năm đến nay đã có 926.400 lượt khách du lịch quốc tế đến Hà Nội. Trong đó thị trường khách đông nhất là Trung Quốc, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 14% tổng số khách quốc tế đến thành phố.