Hết tháng 10, tổng số tiền nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước đã lên tới 14.237 tỷ đồng.

Hon 14.000 ty dong no Bao hiem xa hoi - Anh 1

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, số nợ này chưa tính đến số tiền nợ từ các đơn vị giải thể, pháp sản, bỏ trốn và đang trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của hàng chục nghìn người lao động.

Theo BHXH Việt Nam, nguyên nhân nợ các loại bảo hiểm ngoài lý do điều kiện kinh tế khó khăn, ý thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng lao động còn từ cơ quan BHXH các cấp chưa quyết liệt trong công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ , chưa chủ động báo cáo và đề xuất UBND các cấp chỉ đạo, xử lý các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Đơn cử như Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2016 chưa thu được tiền đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) của hơn 60.000 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 66 tỷ đồng.

Hiện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam được giao thêm nhiệm vụ khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, chiếm dụng tiền của người lao động nhưng mới chỉ có duy nhất Liên đoàn lao động Đà Nẵng tiến hành thủ tục khởi kiện một doanh nghiệp và vẫn chưa có kết quả.