Theo lịch trình làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, hôm nay 21/10, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

Theo đó, vào buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

Hom nay, Quoc hoi thao luan sua doi Bo Luat hinh su nam 2015 - Anh 1

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

Đến buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Đồng thời, thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

VĂN HUY