Hôm nay 29/5, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và các nhà khoa học quốc tế đã tổ chức một cuộc hội thảo để thảo luận về các nỗ lực nhằm tẩy độc dioxin ở các địa điểm bị ô nhiễm ở sân bay Đà Nẵng.