Ngày 26/9, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức Hội nghị thường kỳ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khu vực phía Bắc với sự tham dự của các cơ quan thành viên Ủy ban và hơn 200 tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật thông tin về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong 8 tháng năm 2013; trao đổi về bộ công cụ hướng dẫn thủ tục hành chính của Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); Chương trình quốc gia về xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017; Kế hoạch tổ chức Hội nghị Quốc tế lần 3 về quan hệ đối tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; cập nhật một số quy định liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Thông qua Hội nghị, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mong muốn tăng cường hơn nữa công tác trao đổi thông tin với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm mục đích tăng cường và mở rộng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng như nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, hoạt động của các tổ chức này tại Việt Nam./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)