Theo ý kiến của người dân, hiện đang có phong trào thích bẩm báo, không chỉ bẩm lên cấp vừa vừa mà là cấp cao nhất: Thủ tướng Chính phủ. Không biết trên thế giới với hơn 200 nước, có Thủ tướng nước nào nặng gánh như Thủ tướng Việt Nam? Hội chứng bẩm báo xảy ra thường xuyên ở nhiều ngành, nhiều địa phương.

Kết luận thanh tra nhập thuốc chống dịch; Tranh chấp bản quyền truyền hình đá bóng và ngay cả vụ Tiên Lãng, nếu cấp thành phố không chót nhúng chàm thì hoàn toàn có thể xử lý tại địa phương mà khỏi trình lên Thủ tướng quyết định. Nhiều lắm không kể xiết.

Cảnh chợ Trung tâm Tp. Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội.

Mới đây nhất, trong vụ cháy chợ Trung tâm Tp. Quảng Ngãi, nhiều người có tiền mặt để tại kiốt đã bị cháy nham nhở. Một số tiểu thương đã mang số tiền này đến ngân hàng để đổi và đổi được, nhưng vẫn có người không được giải quyết. Vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền cháy do hỏa hoạn có thể đổi được ở ngân hàng với những điều kiện nhất định. Đó là diện tích tờ tiền tối thiểu bằng 30% tờ tiền cùng mệnh giá; có thể nhận biết được 2 trên 4 yếu tố bảo an như: hình ảnh ở cửa số nhỏ ở góc trái tờ tiền, mực không màu phát quang, ảnh Bác Hồ, hai hàng sêri phát quang. Người dân chờ đợi quyết định của ngân hàng. Nào ngờ Chi nhánh NHNN Quảng Ngãi chỉ tập hợp danh sách, báo cáo kịp thời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để… Thống đốc trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.

Được biết vụ cháy kéo dài 7 tiếng khiến cho toàn bộ hàng hóa và tài sản, trong đó có vàng, tiền mặt của tiểu thương bị cháy theo. Ước tính thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng, trung bình mỗi hộ tiểu thương thiệt hại 500 triệu đến 1 tỷ đồng, có hộ 5-7 tỷ đồng. Nay trong cơn nước sôi lửa bỏng người ta lại trình, lại bẩm báo và bà con lại phải chờ. Theo ý kiến người dân, không lẽ Thống đốc mà cũng không quyết được việc này theo thẩm quyền? Không lẽ không dám tự chịu trách nhiệm để khó một chút là bẩm lên Thủ tướng.

Chắc là chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện thích bẩm báo mà thực chất là đẩy việc và sợ trách nhiệm như thế. Đã có hướng dẫn, quy định phân cấp, có các văn bản pháp quy thì phải giải quyết theo quyền hạn, trách nhiệm được giao chứ sao lại chờ Thủ tướng quyết? Rõ là đau đẻ chờ sáng trăng. Hội chứng bẩm báo chắc chắn có nguyên nhân ở chỗ không dám chịu trách nhiệm, có thể do năng lực và ý thức!

Bảo Dân